Meer over Ben Kwijt

De ontstaansgeschiedenis van Ben Kwijt...

Gevonden en verloren voorwerpen; een gemeentelijke verantwoordelijkheid.
De gemeente is het in de wet vastgelegde aanspreekpunt voor gevonden en verloren voorwerpen. Veel gemeenten hebben van oudsher het beheer van deze voorwerpen overgedragen aan de politie. Dit was ook het geval in de gemeenten Emmen, Coevorden en Borger-Odoorn.

Van politie naar Veiligheidszorg Drenthe.
Eind 2006 kondigde de politie in Drenthe aan dat het tarief voor het registreren en beheren van gevonden en verloren voorwerpen moest worden opgetrokken om kostendekkend te zijn. Hierop ging de gemeente op zoek naar alternatieven.

Veiligheidszorg Drenthe kan de werkzaamheden uitvoeren tegen een lager tarief omdat de loonkosten van een toezichthouder lager liggen dan die van een politieagent . Veiligheidszorg Drenthe heeft bovendien tot taak mensen op te leiden voor regulier werk. Een nieuwe taak betekent dat medewerkers op een ander terrein werkervaring opdoen.

Ben Kwijt.
De gemeenten Emmen, Coevorden en Borger-Odoorn hebben besloten om per 1 juli 2007 de registratie en het beheer van gevonden en verloren voorwerpen op te dragen aan Veiligheidszorg Drenthe.

Onder de naam 'Ben Kwijt' lanceerde Veiligheidszorg Drenthe een 0900-servicenummer en een website met een door Van Liere Media ontwikkelde database voor de registratie van gevonden en verloren voorwerpen. D
ankzij een subsidie van de provincie Drenthe kon dit initiatief gestalte krijgen.

Sinds 2010 is ook de Friese gemeente Opsterland aangesloten bij Ben Kwijt. Dorpswachten van Veiligheidszorg Fryslan zorgen hier voor de registratie en het beheer van gevonden en verloren voorwerpen.
Burgers uit de gemeente Opsterland kunnen eveneens terecht op de website www.benkwijt.nl of kunnen contact opnemen met de receptie van het gemeentehuis in Beetsterzwaag.

ServicePUNT.
Bij het ServicePUNT in Emmen kunnen vinders hun gevonden voorwerpen afgeven en kan de verliezer weer in het bezit komen van zijn eigendom.

Het ServicePUNT is een samenwerking van Veiligheidszorg Drenthe met het OV-Bureau Groningen / Drenthe en vervoersmaatschappijen. Sinds 2007 is het ServicePUNT in de huidige vorm te vinden op het stationsgebied van Emmen. Naast gevonden en verloren voorwerpen kunnen burgers hier ook terecht voor kaartverkoop en reisinformatie. Toezichthouders van Veiligheidszorg Drenthe bemensen het ServicePUNT.