Wie is Ben Kwijt?

De ontstaansgeschiedenis van Ben Kwijt

fietsenstalling-benkwijt

Gevonden en verloren voorwerpen; een gemeentelijke verantwoordelijkheid
De gemeente is het in de wet vastgelegde aanspreekpunt voor gevonden en verloren voorwerpen. Veel gemeenten hebben van oudsher het beheer van deze voorwerpen overgedragen aan de politie. Dit was ook het geval in de gemeenten Emmen, Coevorden en Borger-Odoorn.

Van politie naar Veiligheidszorg Drenthe

Eind 2006 kondigde de politie in Drenthe aan dat het tarief voor het registreren en beheren van gevonden en verloren voorwerpen moest worden opgetrokken om kostendekkend te zijn. Hierop ging de gemeente op zoek naar alternatieven. 

Veiligheidszorg Drenthe kan de werkzaamheden uitvoeren tegen een lager tarief omdat de loonkosten van een toezichthouder lager liggen dan die van een politieagent. Veiligheidszorg Drenthe heeft bovendien tot taak mensen op te leiden voor regulier werk. Een nieuwe taak betekent dat medewerkers op een ander terrein werkervaring opdoen.

Ben Kwijt

De gemeenten Emmen, Coevorden en Borger-Odoorn hebben besloten om per 1 juli 2007 de registratie en het beheer van gevonden en verloren voorwerpen op te dragen aan Veiligheidszorg Drenthe.

webworks by infracom